เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (2023)

 • บล็อก
 • ศูนย์ช่วยเหลือ

 • บ้าน
 • บัตรเครดิต
 • เงินกู้
  • สินเชื่อบุคคล
 • การลงทุน
  • บัญชีเดมาท
  • บัญชีออมทรัพย์
 • บล็อก

เข้าสู่ระบบ

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (3)

 • บ้าน
 • บัตรเครดิต
 • สินเชื่อบุคคล
 • บัญชีเดมาท
 • บัญชีออมทรัพย์
 • บล็อก

×

ฟิลด์ทั้งหมดที่จำเป็น

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (4)

ก.คืออะไรบัตรเครดิต?

วิธีการใช้บัตรเครดิตออนไลน์?

นี่คือขั้นตอนในการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ Creditkaro

ขั้นตอนที่ 1.

เข้าสู่ระบบ CreditKaro.com

ขั้นตอนที่ 2.

ค้นหาแท็บ "บัตรเครดิต" ในหน้าแรกแล้วคลิก

ขั้นตอนที่ 3

ให้รายละเอียดที่จำเป็นเพื่อจัดเรียงและกรองการตั้งค่าของคุณ

ขั้นตอนที่ 4

เลือกจากผลิตภัณฑ์ที่แสดงและคลิก "เปรียบเทียบ" .

ขั้นตอนที่ 4

คุณสามารถเปรียบเทียบไพ่ได้สูงสุด 3 ใบ .

ขั้นตอนที่ 4

เลือกอันที่เหมาะกับคุณแล้วคลิก “สมัคร”

บัตรเครดิตสำหรับคุณ

ค้นหาบัตรเครดิตทุกประเภทได้ที่ Credit Karo

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (5)

บัตรเครดิต IDFC First Classic

ประเภทบัตร - รางวัล

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ

ไม่มี

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (6)

บัตรเครดิต HPCL BOB ENERGIE

ประเภทบัตร - รางวัล

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม

INR 499

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ

INR 499

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (7)

บัตรเครดิต SNAPDEAL BOB

ประเภทบัตร - ช้อปปิ้ง

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม

249 บาท

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ

249 บาท

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (8)

บัตรเครดิตวิกรม

ประเภทบัตร - รางวัล

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ

ไม่มี

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (9)

บัตรเครดิต YODDHA

ประเภทบัตร - ช้อปปิ้ง

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ

ไม่มี

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (10)

บัตรเครดิตวารุณห์

ประเภทบัตร - รางวัล

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ

ไม่มี

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (11)

IDFC FIRST เลือกบัตรเครดิต

ประเภทบัตร - ท่องเที่ยว

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ

ไม่มี

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (12)

บัตรเครดิตธนาคารสินธุสินด์

ประเภทบัตร - ไลฟ์สไตล์

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม

INR 249*

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ

ไม่มี*

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (13)

บัตรเครดิตธนาคาร ICICI

ประเภทบัตร - ไลฟ์สไตล์

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม

ไม่มี*

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ

ไม่มี*

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (14)

บัตรเครดิตธนาคารแห่ง Baroda Easy

ประเภทบัตร - รางวัล

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม

ไม่มี*

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ

ไม่มี*

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (15)

บัตรเครดิตธนาคารแห่ง Baroda Select

ประเภทบัตร - รางวัล

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ

ไม่มี*

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (16)

บัตรเครดิตธนาคารแห่ง Baroda Premier

ประเภทบัตร - ช้อปปิ้ง

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม

ไม่มี*

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ

ไม่มี*

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (17)

บัตรเครดิต Kotak 811 Dream Different

ประเภทบัตร - รางวัล

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ

ไม่มี

ชนิดของบัตรเครดิต

ค้นหาบัตรเครดิตที่ดีที่สุดในอินเดีย

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (18)

มาตรฐานบัตรเครดิต

นี่คือบัตรเครดิตพื้นฐานที่สุดที่มีค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมเล็กน้อย

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (19)

การท่องเที่ยวบัตรเครดิต

บัตรเครดิตเหล่านี้สามารถรับคะแนนสะสมไมล์และการเข้าใช้ห้องรับรองพิเศษเมื่อคุณซื้อตั๋วโดยใช้บัตรเหล่านี้

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (20)

เงินคืนบัตรเครดิต

บัตรเหล่านี้ให้เงินคืนแก่คุณในทุกธุรกรรมที่ร้านค้าและร้านค้าพันธมิตร

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (21)

เชื้อเพลิงบัตรเครดิต

บัตรเหล่านี้สามารถรับคะแนนเชื้อเพลิงจากการทำธุรกรรมที่ปั๊มน้ำมันและช่วยให้คุณประหยัดเงินค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (22)

รางวัลบัตรเครดิต

นี่คือประเภทของบัตรเครดิตที่คุณสามารถรับคะแนนสะสมในแต่ละธุรกรรมและใช้คะแนนสะสมเหล่านั้นสำหรับการทำธุรกรรมในอนาคต

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (23)

ตราร่วมบัตรเครดิต

การ์ดเหล่านี้มีโลโก้/ชื่อของผู้ร่วมโปรโมตบนการ์ด การ์ดเหล่านี้สามารถรับส่วนลดและคะแนนที่ร้านค้าของผู้ร่วมโปรโมต

เคล็ดลับในการใช้ของคุณบัตรเครดิตอย่างชาญฉลาด

เคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้คุณสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ได้

1. จับตาดูจำนวนเงินที่คุณใช้ไป:

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ควรทราบคือคุณต้องติดตามค่าใช้จ่ายที่คุณชำระด้วยบัตรเครดิตของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังเพิ่มรายการค่าใช้จ่ายทุกครั้งที่คุณใช้ธุรกรรมบัตรเครดิต การปฏิบัตินี้มีความสำคัญมากเนื่องจากจะช่วยให้คุณรอดพ้นจากกับดักหนี้ที่อาจเกิดขึ้นได้

2. ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัตรเครดิตของคุณ:

คุณต้องเฝ้าดูใบแจ้งยอดบัตรเครดิตของคุณอย่างใกล้ชิด ข้อความเหล่านี้ให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตของคุณ และแสดงรายการค่าใช้จ่ายเล็กน้อยทั้งหมดที่คุณพลาดไป นิสัยนี้จะช่วยให้คุณนับค่าใช้จ่ายจริงกับรายการที่คุณทำไว้

3. ใช้รางวัลและข้อเสนอของธนาคาร:

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานบัตรแล้ว คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ต้อนรับและคะแนนสะสมเมื่อทำการซื้อหรือรับเงินคืนจากการใช้บัตรเครดิตของคุณ คุณได้รับข้อเสนอเหล่านี้เนื่องจากคุณมีคุณสมบัติเหมาะสม ดังนั้นใช้สิทธิประโยชน์เหล่านี้เพื่อประโยชน์ของคุณในขณะที่ข้อเสนอเหล่านี้ยังคงอยู่

4.รู้ขีดจำกัดของคุณ:

คุณต้องควบคุมบัตรเครดิตของคุณ ไม่ใช่ในทางกลับกัน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทราบวงเงินเครดิตที่เหมาะสำหรับคุณ คุณต้องรู้ว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่จึงจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งเล็กและใหญ่ วงเงินที่สูงเกินไปอาจทำให้คุณใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นและคุณอาจติดกับดักหนี้ได้ วงเงินสินเชื่อเพียงเล็กน้อยไม่สามารถจัดการกับค่าใช้จ่ายก้อนโตของคุณได้ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องทราบวงเงินที่เหมาะสมที่สุด เพื่อที่คุณจะได้สามารถขอให้ธนาคารของคุณออกวงเงินดังกล่าวให้คุณได้

5. อย่าพลาดวันครบกำหนด:

การชำระค่าบัตรเครดิตของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสถานะเครดิตของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณชำระค่าธรรมเนียมตรงเวลาเสมอ การจ่ายบิลบัตรเครดิตตรงเวลาไม่เพียงแต่จะหลีกเลี่ยงดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อรายงานเครดิตด้วย หากคุณไม่ชำระเงินตรงเวลา อาจส่งผลโดยตรงต่อคะแนนเครดิตของคุณ

6. อย่าถูกล่อลวงโดยการชำระเงินขั้นต่ำ:

เป็นความคิดทั่วไปที่ว่าการจ่ายเงินขั้นต่ำที่ครบกำหนดจะทำให้คุณเสียเวลาเพื่อชำระเงินเต็มจำนวน ความคิดนี้ไม่ถือว่าฉลาดเพราะคุณแค่เชิญชวนให้มีบทลงโทษเพิ่มเติมและอัตราดอกเบี้ยสูงในใบเรียกเก็บเงินของคุณ ฉันเพื่อไม่ให้ตกหลุมพรางนี้ ชำระค่าธรรมเนียมของคุณเต็มจำนวนทุกเดือน

สินค้านำเสนอโดยบัตรเครดิต

ค้นหาผลิตภัณฑ์การธนาคารและการเงินที่ดีที่สุด ได้ในที่เดียว

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (24)

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (26)

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (27)

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (28)

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (29)

ประโยชน์ของบัตรเครดิต?

ความง่ายในการให้สินเชื่อ

การพกบัตรพลาสติกไว้ในกระเป๋านั้นง่ายและปลอดภัยกว่าการพกเงินสดจำนวนมาก นอกจากนี้ อาจมีสถานการณ์ที่บุคคลไม่มีเงินสดติดตัวแต่จำเป็นต้องชำระเงินก้อนโต บัตรเครดิตจึงเข้ามาทำหน้าที่นี้ อุปสรรค.

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (30)

การชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำ

โดยปกติจะมีความคิดที่ว่าบัตรเครดิตใช้เพื่อชำระเงินครั้งเดียวจำนวนมากเท่านั้น แต่คุณยังสามารถเพิ่มบัตรเครดิตลงในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนและชำระเงินแบบประจำ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (31)

เงินคืน

บัตรเครดิตหลายใบมีข้อเสนอคืนเงิน ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณทำการซื้อบางอย่างจากร้านค้าพันธมิตร คุณจะได้รับเงินคืนเป็นเปอร์เซ็นต์ของการซื้อนั้นซึ่งจะถูกฝากเข้าบัญชีของคุณ

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (32)

โปรแกรมรางวัล

มีบัตรเครดิตหลายใบที่มีข้อเสนอรางวัล โดยทั่วไปบัตรเหล่านี้เรียกว่า "บัตรรางวัล" บัตรเหล่านี้เป็นบัตรที่คุณสามารถรับคะแนนสะสมในแต่ละธุรกรรมและใช้สำหรับการซื้อในอนาคต Best Rewards Credit Card 2018 ในอินเดีย

เปรียบเทียบและสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุดในอินเดีย | เครดิตกาโร่ (33)

ล่าสุดบล็อกและโพสต์

อ่านข่าวและบล็อกล่าสุดของเราเพื่อสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่ดีที่สุด !

บัตรเครดิต 07 กุมภาพันธ์ 2018 บัตรเครดิต 10 อันดับแรกในอินเดีย ม.ค. 2021
บัตรเครดิต กุมภาพันธ์ 20, 2018 บัตรเครดิตที่ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
บัตรเครดิต 02 สิงหาคม 2018 Best Rewards บัตรเครดิต มีนาคม 2021

บัตรเครดิตคำถามที่พบบ่อย ?

ที่นี่ เราตอบคำถามทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตที่ดีที่สุดในอินเดีย

บัตรเครดิตคืออะไร?

บัตรเครดิตเป็นทางเลือกทางดิจิทัลแทนการทำธุรกรรมด้วยเงินสด นี่เป็นเพียงบัตรพลาสติกที่ออกโดยธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคสามารถถอนเงินสดล่วงหน้าหรือซื้อสินค้าด้วยเครดิตได้

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated: 07/29/2023

Views: 5379

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.